BORETTSLAGS-HUSREGLER               BORETTSLAGS-VEDTEKTER               BORETTSLAGS-LOVEN  


OM OSS

Danvik borettslag ligger i et veletablert og attraktivt boligområde, sentralt i Drammen, men allikevel stille og rolig.
Rekkehusene er oppført i 1979/80, og grenser mot 1. Strøm Terrasse, Anne Margrethe Knudsensgt og Fagerlibakken. Borettslaget er tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag.
Danvik borettslag består av 37 boliger i vertikaldelte rekkehus. Hver bolig har et nettoareal i overkant av 100 kvadratmeter, og går over 2 plan.

I 1. etasje er det vaskerom, baderom, gjestetoalett, soverom og boder.
I 2. etasje er det kjøkken og stue, evt. også ekstra soverom. Fra stua er det utgang til terrasse.
Antall soverom i hver boenhet varierer: 2 er standard, men noen har 3 eller 4.
Boligene har også loft som kan nyttes til oppbevaring.
Alle boligene har egen garasje.
Alle boenhetene disponerer liten hage - enten foran huset, bak huset eller på begge sider.
Borettslaget har 37 boliger fordelt på 6 rekker.


I umiddelbar nærhet av borettslaget ligger flere barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skole og folkehøgskole, samt
Marienlyst idrettsanlegg med  Drammensbadet.
Nærmeste kjøpesenter ligger en halv kilometer fra borettslaget.
Til Strømsø Torg/jernbanestasjonen er det ca ca 1 km. Bragernes Torg ligger på andre siden av bybrua, ca15 minutters gange fra borettslaget.
 

Litt info:

* Husleia er kr. 4.500 pr. måned, gjeld pr. boenhet er drøye 200.000 kroner.
I dette beløpet inngår bl.a. kabelTV/bredbånd, renovasjon, vedlikehold, bygningsforsikring, forretningsførsel, renter og avdrag på lån.

* Borettslaget har et bredt tverrsnitt av unge og eldre, enslige og familier med og uten barn.

* Vi er et flerkulturelt borettslag. Majoriteten er norskfødte, men her bor også innvandrere fra Kosova, USA, Kenya, Peru, Bosnia, Romania, Iran, Sør-Korea og - Sverige.

* Borettslagets tillitsmenn/kvinner velges på årlig generalforsamling.

* Styret består av 5 ordinære medlemmer og 5 varamedlemmer.
Nåværende styre: Jan Christensen (leder), Haakon Johansen, Geir Forbord, Kåre Magne Nielsen og Odd Engedahl (styremedlemmer).

* Styret er opptatt av åpenhet, informasjon og dialog. Borettslaget har egne interne hjemmesider, der det bl.a. legges ut styrereferater og annet av interesse for andelseierne.
Fra borettslagets årlige sommerfest. Garasjene i bakgrunnen erstattes av nye og bredere garasjer høsten 2018.
 
Bragernes (nærmest) og Strømsø (på andre siden av Drammenselva). Deler av Danvik borettslag er innsirkla). Jernbanen ligger på Strømsø, på venstre side av bybrua. Marienlyst er bak høyblokka på Strømsø.
En gåtur fra jernbanestasjonen til borettslaget tar 10 minutter (1 km).
 

Fakta om Drammen og Danvik

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet.
Det bor ca 70 000 innbyggere i kommunen, og byen er regionhovedstad for et område med 160.000 innbyggere.

  • Strømsø/Danvik er en av de eldste bydelene i Drammen, og ligger på sydsiden av Drammenselva mellom Gulskogen og Austad/Fjell/Tangen.
  • Strømsø/Danvik har en rekke viktige institusjoner: Statens Hus, Politihuset, NRK Buskerud, Husbanken, Union Scene, Høgskole, Papirbredden, Drammensbiblioteket, Union Scene, Drammen Kunnskapspark, Marienlyst Idrettspark, Drammensbadet, Drammenshallen, Drammen Museum og Strømsø kirke.
  • Strømsø/Danvik er den bydelen i Drammen som har mest verneverdig bebyggelse. I bydelen finnes arbeidsplasser innenfor handel og service, småindustri, bilforretninger og bilverksteder. Strømsø er en bydel i vekst og fornyelse.
  • Strømsø/Danvik har rekreasjonsområder i Strømsåsen, og turveier langs Drammenselva.

     

Næringsliv
Drammen har tradisjonelt vært en industriby, men byens arbeidsplasser er i dag preget av offentlig administrasjon og tjenesteyting (37 prosent av byens arbeidsplasser 2015), handels- og servicevirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting.
Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting hadde varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet/forretningsmessig og privat tjenesteyting høyest andel av arbeidsplassene, henholdsvis 19 og 18 prosent i 2015. Til sammenligning hadde industrien seks prosent av arbeidsplassene, 15 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Den sterke nedgangen i industrien illustreres ved at andelen industrisysselsatte i Drammen i 1980 var 27 prosent, 21 prosentandeler høyere enn i 2015.

De viktigste industribransjene i Drammen var i 2014 verkstedindustrien med i alt 63 prosent av industriens arbeidsplasser; viktigst er maskinindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri (blant annet ABB AS) med henholdsvis 21 og 28 prosent.
Andre viktige industribransjer er nærings- og nytelsesmiddelindustri (blant annet Aass Bryggeri), papir-/papirvareindustri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med henholdsvis 14, 5 og 4 prosent av arbeidsplassene i industrien (2014).

Siden 1960-årene har engroshandelen vist vekst som følge av økt import; viktigst er bilimporten over Drammen Bilhavn på Holmen.
En stor del av engroshandelen er lokalisert til de store flatene langs Drammenselva og fjorden like utenfor munningen.
Drammen er et viktig handelssenter for hele byområdet med blant annet flere større kjøpesentre.

Av kommunens areal er 10 prosent dyrket mark og 70 prosent skog.
Av jordbruksarealet nyttes 57 prosent til kornproduksjon og 37 prosent til slåtteland og beite (2012). Jordbruksarealene finnes overveiende i Skoger; atskillig skogbruk.
Selvik Bruk og Drammen kommune har de største skogeiendommene i kommunen, med henholdsvis 23,5 km² og 16 km².

(Fra Store Norske Leksikon)

 Danvik ligger på Strømsø, Drammen Sør.

 

Danvik borettslag c/o Christensen  -  1. Strøm terrasse 40  -  3046 Drammen  -  tlf 47335127  -  danvikbl@hotmail.com

Oppdatert: 16.08.2018